Home / Tag Archives: هیولا

Tag Archives: هیولا

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان خیانت همسر

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان خیانت همسر قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان شهریار تعدادی از آهو ها و سایر شکارها را به برادرش پیشکش کرد و گفت اگر آمده بودی به من بیشتر خوش می گذشت. شاه زمان هم سعی میکرد با شادی پرسشهای برادر …

Read More »