نقدی بر داستان های هزار و یک شب

۱۳۹۸-۰۱-۱۸
ورود شهرزاد به داستان

قسمت چهارم قصه های هزار و یک شب ورود شهرزاد به داستان

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۷
قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان خیانت همسر

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۶
قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان

قسمت دوم از قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
نقدی بر داستان های هزار و یک شب

نقدی بر داستان های هزار و یک شب قسمت ۱

[…]