شعرهای زیبا

۱۳۹۷-۱۰-۲۰
دو بیتی

دو بیتی های زیبای استاد نقی زاده از رفسنجان

[…]
۱۳۹۷-۱۰-۱۳
هنرمند عزیز استاد

عشقنامه های هنرمند عزیز استاد ناصر پور هاشمی

[…]