دو بیتی

۱۳۹۷-۱۰-۲۱
دلنوشته هایی دلنشین

دلنوشته هایی دلنشین از استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۰-۲۰
دو بیتی

دو بیتی های زیبای استاد نقی زاده از رفسنجان

[…]