۱۳۹۷-۱۲-۲۱
یک روز انتظار

یک روز انتظار اثر زیبای ارنست همینگوی ترجمه خانوم زهرا تدین

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۲۰
عنصر کشش در رمان

عنصر کشش در رمان و مثال در رمانهای جذاب و مشهور

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
اصول استفاده از راست نمایی

اصول استفاده از راست نمایی در رمان به چه نحوی است؟

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
شخصیت سازی در رمان

شخصیت سازی در رمان را به راحتی فرا بگیرید

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
چه عناصری داستان و یا رمان

چه عناصری داستان و یا رمان را تهدید میکنند ؟

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
تعریف نویسنده

آموزش نویسندگی درس اول تعریف نویسنده

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
اشعار ناب و زیبای

اشعار ناب و زیبای استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
گزیده ای از اشعار عاشقانه

گزیده ای از اشعار عاشقانه ی استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
منتخب بهترین اشعار

منتخب بهترین اشعار استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
زیبا ترین اشعار

زیبا ترین اشعار عاشقانه استاد ناصر پورهاشمی

[…]