۱۳۹۸-۰۱-۱۸
ورود شهرزاد به داستان

قسمت چهارم قصه های هزار و یک شب ورود شهرزاد به داستان

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۷
قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان خیانت همسر

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۶
قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان

قسمت دوم از قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۴
قصه ی شاه زمان

نقد داستانهای هزار و یک شب و شروع داستان با نام قصه ی شاه زمان

[…]
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
نقدی بر داستان های هزار و یک شب

نقدی بر داستان های هزار و یک شب قسمت ۱

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۲۱
یک روز انتظار

یک روز انتظار اثر زیبای ارنست همینگوی ترجمه خانوم زهرا تدین

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۲۰
عنصر کشش در رمان

عنصر کشش در رمان و مثال در رمانهای جذاب و مشهور

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
اصول استفاده از راست نمایی

اصول استفاده از راست نمایی در رمان به چه نحوی است؟

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
شخصیت سازی در رمان

شخصیت سازی در رمان را به راحتی فرا بگیرید

[…]
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
چه عناصری داستان و یا رمان

چه عناصری داستان و یا رمان را تهدید میکنند ؟

[…]