Home / ۱۳۹۸ / فروردین

Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۸

قسمت چهارم قصه های هزار و یک شب ورود شهرزاد به داستان

ورود شهرزاد به داستان

قسمت چهارم قصه های هزار و یک شب ورود شهرزاد به داستان ورود شهرزاد به داستان چو نگاه کردند دیدند از میان آب هیولایی که بلندی قامتش تا حدود ابرهای آسمان میرسید از دریا بیرون آمد و به سوی ساحل راه افتاد. پس از مدتی دقت و توجه دریافتند که …

Read More »

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان خیانت همسر

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان

قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان خیانت همسر قسمت سوم قصه ی شهریار و شاه زمان شهریار تعدادی از آهو ها و سایر شکارها را به برادرش پیشکش کرد و گفت اگر آمده بودی به من بیشتر خوش می گذشت. شاه زمان هم سعی میکرد با شادی پرسشهای برادر …

Read More »

قسمت دوم از قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان

قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان

قسمت دوم از قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان قصه ی شهریار و برادرش شاه زمان که بی وفایی و ناسپاسی همسرش را در ذهن خود مرور می داد. روزها و شب های بسیاری در راه بودند تا به نزدیکی های سرزمین شهریار رسیدند. همین که شاه زمان و …

Read More »

نقد داستانهای هزار و یک شب و شروع داستان با نام قصه ی شاه زمان

قصه ی شاه زمان

نقد داستانهای هزار و یک شب و شروع داستان با نام قصه ی شاه زمان قصه ی شاه زمان در سال ۱۷۰۴ یکی از پژوهشگران فرانسوی به نام گالاند مجموعه داستان های هزار و یک شب را از متن عربی به زبان فرانسه برگرداند و در چهار مجلد آن را …

Read More »