۱۳۹۷-۱۲-۰۷
تعریف نویسنده

آموزش نویسندگی درس اول تعریف نویسنده

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
اشعار ناب و زیبای

اشعار ناب و زیبای استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
گزیده ای از اشعار عاشقانه

گزیده ای از اشعار عاشقانه ی استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
منتخب بهترین اشعار

منتخب بهترین اشعار استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
زیبا ترین اشعار

زیبا ترین اشعار عاشقانه استاد ناصر پورهاشمی

[…]
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
اشعار عاشقانه و دلنشین

اشعار عاشقانه و دلنشین استاد ناصر پورهاشمی

[…]