رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت سیزده( معافیت سربازی ( نیروی جدید ) )