زیباترین و جذاب ترین دلنوشته های استاد ناصر پورهاشمی