رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت سوم( معافیت سربازی ( داریوش ) )