رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت ششم( معافیت سربازی ( حقیقت ) )