رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت نهم( معافیت سربازی ( ترس ) )