Home / رمان خسته ام / رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت دهم( معافیت سربازی ( اعتراف ) )

رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت دهم( معافیت سربازی ( اعتراف ) )

رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت دهم( معافیت سربازی ( اعتراف ) )

اعتراف

صبح روز بعد وقتی داشتم میرفتم سمت مدرسه دیدم آقای رضایی هم داره از در روبه روی مدرسه وارد میشه.

خیلی ترسیده بود ولی چاره ای دیگه هم نداشتم مجبور بودم جلو اخراج آقای رضایی رو بگیرم.

مستقیم رفتم سمت دفتر آقای نصرت و اعتراف کردم و گفتم من رفتم سیستم آقای رضایی رو دستکاری کردم.

همون لحظه آقای رضایی اومد وارد دفتر شد و حرف منو تایید کرد و گفت تمام این اتفاقات تقصیر این بچه هست.

آقای نصرت هر دوی مارو از دفترش بیرون کرد و بعد از چند دقیقه هر دوی مارو صدا کرد.

آقای نصرت رو به آقای رضایی کرد و بهش گفت چون تو وظیفه خودت تو مدرسه کوتاهی کردی نمیتونم دوباره استخدامت کنم .

ممکنه دوباره همچین دسته گلی به آب بدی و آبروی منو ببری.

آقای رضایی با شنیدن این حرف با ناراحتی و بدون اینکه حرفی بزنه از دفتر آقای نصرت خارج شد.

بعد آقای نصرت به طرف من نگاه کرد و گفت دلیل این کارت چی بود؟

نمیدونستم به آقای نصرت چی بگم .

اگه دلیل کارم رو میگفتم ممکن بود اخراج بشم ، اگر هم نگم بازم اخراجم میکرد پس فقط سکوت کردم.

آقای نصرت دفعه دوم با فریاد ازم سوال کرد و گفت چرا این کارو کردی؟

با ترس و لرز گفتم همینجوری آقا دلیلی نداشت فقط دیدم کسی تو اتاق نیست منم رفتم تو و نشستم پای سیستم.

چون اون لحظه برقای مدرسه رفته بود ( مراجعه شود به اجرای نقشه  ) خیلی راحت حرفمو باور کرد.

دردسر

با حالتی عصبانی بهم گفت، به خاطر تو مجبور شدم یه نیروی خوب مدرسه رو اخراج کنم.

حالا باهات چیکار کنم.

+هر چی شما بگین آقا.

-اگه به من بود اخراجت میکردم ولی فعلا نمیتونم این کارو بکنم ولی مطمعا باش این کارو به زودی انجام میدم.

با تعجب گفتم ینی الان اخراج نیستم.

-نه الان نیستی چون اونایی که اومده بودن فقط درخواست اخراج رضایی رو داده بودن.

+ولی آقا اون مقصر نیست من مقصر هستم.

-دیگه نمیخوام چیزی بشنوم فقط برو بیرون.

وقتی آقای نصرت منو از دفترش بیرون کرد فهمیدم اخراج نمیشم ولی نمیتونستم از فکر آقای رضایی بیام بیرون پس فردای همون روز رفتم پیش آقای رضایی تا بهش کمک کنم.

ادامه رمان در قسمت بعدی…

فصل رمان نویسی

About omid

Check Also

شروع دوباره

رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت دوازده( معافیت سربازی ( شروع دوباره ) )

رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت دوازده( معافیت سربازی ( شروع دوباره ) ) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *