رمان آنلاین خسته ام فصل اول قسمت هفتم( معافیت سربازی ( اجرای نقشه ) )